مشخصات تور

 قیمت اتاق دوتخته ریال

قیمت اتاق یک تخته ریال قیمت اتاق سه تخته ریال کودک 6 تا12 سال با تخت ریال کودک2 تا 6 سال بدون تخت ریال کودک زیر 2سال ریال تاریخ پرواز
3شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 71.900.000 84.900.000 70.900.000 71.900.000 44.900.000 9.900.000 27اسفند-07 فروردین (27Mar-18Mar)
4شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 74.900.000 90.900.000 73.900.000 74.900.000 45.900.000 9.900.000 27اسفند-08 فروردین (28Mar-18Mar)
3شب پکن+3 شب شانگهای 62.900.000 74.900.000 61.900.000 62.900.000 39.900.000 9.900.000 28اسفند-07 فروردین (27Mar-19Mar)
4شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 75.900.000 91.900.000 74.900.000 75.900.000 44.900.000 9.900.000 29اسفند-10 فروردین (30Mar-20Mar)
4شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 79.900.000 95.900.000 78.900.000 79.900.000 50.900.000 9.900.000 01 فروردین-12 فروردین(30Mar-20Mar)
4شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 75.900.000 91.900.000 74.900.000 75.900.000 46.900.000 9.900.000 03 فروردین-13 فروردین(23Mar-02Apr)
4شب پکن+2شب هانگژو+3 شب شانگهای 77.900.000 93.900.000 76.900.000 77.900.000 48.900.000 9.900.000 03 فروردین-14 فروردین(23Mar-03Apr)

 

خدمات تور :

تور لیدر فارسی زبان ,بیمه مسافرتی ،ویزای گروهی،ترانسفر فرودگاهی ، صبحانه . اقامت در هتلهای لوکس و مظابق جداول بالا می باشد.

ترانسفر بین شانگهای به هانگژو و بالعکس با اتوبوس صورت میگیرد.

ترانسفر بین هانگژو وپکن و بالعکس با قطار سریع السیر انجام میپذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات