رود یانگ تسه چین حدود 3964 مایل طول دارد و بزرگترین رود چین و سومین رود بزرگ دنیا پس از رود نیل مصر و رود آمازون آمریکای جنوبی است. این رود از ایالت کینگای سرچشمه می گیرد و از یازده ایالت چین، از غرب به شرق می گذرد و در نهایت به دریای شرق چین در شانگهای می ریزد.

این رود به عنوان بزرگترین سیستم آبی چین، از لحاظ تاریخی، اقتصادی و فرهنگی برای این کشور بسیار اهمیت دارد. رود یانگ تسه انشعابات بی شماری دارد که از جمله آن ها می توان به رود مین، رود هان، رود جیالینگ، رود گان و رود هوانگپو اشاره کرد. سه سدی که بر روی این رود ساخته شده اند بزرگترین پروژه های تولید برق دنیا هستند. مردم چین این رود را خط حائل بین جنوب و شمال چین می دانند. نواحی شمالی و جنوبی رود، از نظر آب و هوا، مناظر، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم مردم تفاوت های جدی دارند.

گردشگران این رود زیبایی های طبیعی بسیاری در هنگام سفر در این رود مشاهده خواهند کرد. هیچ کس قادر به انکار عظمت سدهای سه گانه کوتانگ، وو و ژیلینگ نیست. در هنگام این سفر آبی، گردشگران از کنار شهر ارواح فنگ دو عبور خواهند کرد و معماری منحصربه فرد شیبائوژای را نیز مشاهده می کنند.