Back to Top

بلیط هواپیما از تهران به پکن با ایر لاین سی زد

 

جهت سفر ازتهران به پکن و بالعکس یکی از مطمئن ترین و بهترین خطوط مستقیم را به شما معرفی می کنیم که ایر لاین سی زد است . توضیحات بیشتر در زیر ارائه شده است:

بلیط پکن با ایرلاین سی زد

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن 10 ساعت 

فاصله هوایی تهران تا پکن 5612   کیلومتر

قیمت بلیط پکن با هواپیمایی سی زد 18,601,250  ریال

http://safarechina.com

بلیط هواپیما از تهران به پکن با ایر لاین ایرآستانا

 

جهت سفر ازتهران به پکن و بالعکس یکی از مطمئن ترین و بهترین خطوط را به شما معرفی می کنیم که ایر لاین ایرآستانا است . توضیحات بیشتر در زیر ارائه شده است:

بلیط پکن با ایرلاین ایرآستانا

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن 8 ساعت و 5 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن 5612   کیلومتر

قیمت بلیط پکن با هواپیمایی ایرآستانا 18,428,250  ریال

http://safarechina.com

بلیط هواپیما از تهران به پکن با ایر لاین تای ایرویز

 

جهت سفر ازتهران به پکن و بالعکس یکی از مطمئن ترین و بهترین خطوط را به شما معرفی می کنیم که ایر لاین تای ایرویز است . توضیحات بیشتر در زیر ارائه شده است:

بلیط پکن با ایرلاین تای ایرویز

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن 11 ساعت و 5 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن 5612   کیلومتر

قیمت بلیط پکن با هواپیمایی تای ایرویز  17,218,250  ریال

http://safarechina.com

بلیط هواپیما از تهران به پکن با ایر لاین الاتحاد

 

جهت سفر ازتهران به پکن و بالعکس یکی از مطمئن ترین و پر سابقه ترین خطوط را به شما معرفی می کنیم که ایر لاین الاتحاد است . توضیحات بیشتر در زیر ارائه شده است:

بلیط پکن با ایرلاین الاتحاد

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن 9 ساعت و 40 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن 5612   کیلومتر

قیمت بلیط پکن با هواپیمایی  الاتحاد  34,619,250  ریال

http://safarechina.com

بلیط هواپیما از تهران به پکن با ایر لاین قطری

 

مسافرانی که قصد سفر از تهران به پکن چین دارند می توانند توسط یکی از معتبر ترین خطوط هوایی سفری مطمئن و سرشار از آرامش را تجربه نمایند . ایر لاین قطر این امکان را مسافران می دهد تا سفری توام با آرامش داشته باشند .

بلیط چین با ایرلاین قطری

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن 9 ساعت و 45 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن   5612   کیلومتر

قیمت بلیط پکن با هواپیمایی قطری  32,103,250  ریال

http://safarechina.com

 

 

صفحه1 از4